ساخت مخازن

شركت مهندسی پارسک با عنايت به سال ها فعاليت و تجربه اندوزي در زمينه مهندسي سايت هاي نفت و گاز و پتروشيمي و نيز با تكيه به دانش و تخصص كارشناسان فعال و زبده شروع به فعاليت در زمينه ساخت مخازن نموده كه در اين ارتباط اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن آب TK-4402D ، Tk-4002B ، Tk-5003 و TK-5005 واحد آبگير از پتروشيمي دماوند را بر عهده گرفته است. این شرکت همچنین تهیه متریال و اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن شیمیایی پتروشیمی دماوند TK-6001A/B ، TK-6002A/B و TK-6003A/B را شروع نموده است.