نصب واحدهای فرآیندی

مجموعه نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق فعالیت های این مجموعه با استفاده از متخصصین و مهندسین ابزار دقیق و برق بشرح ذیل می باشد :

 • نصب تجهیزات برقی
 • نصبتجهیزات ابزار دقیقی
 • عملیات نصب cctv / سیستم مخابرات و فیبر نوری
 • نصب تجهیزات اتاق کنترل
 • اجرای عملیات Cabling
 • اجرای عملیات Earthling
 • اجرای عملیات Lighting
 • نصب و راه اندازی Fire Fighting
 • نصب و راه اندازی F&G

مجموعه نصب تجهیزات مکانیکی ، سیویل و سازه عمده فعالیت های این مجموعه

 • تجهیز کارگاه
 • نصب تجهیزات مکانیکی
 • اجرای عملیات Piping
 • اجرای سیستم های UTILITY
 • و اجرای سازه های فلزی و بتنی می باشد .