Sampeling System

دستگاه نمونه گیر

Sampeling System / PEK-101

 

 دستگاهی جهت نمونه‌برداری از سیالات می‌باشد ؛که از مسیر عبور سیال پالایش‌ می کند ، جهت بررسی در آزمایشگاه کنترل کیفی نمونه‌برداری می شود.

کنترلر این دستگاه می‌تواند در هر بار نمونه‌گیری 100 سی‌سی از سیال را نمونه‌برداری کند و با توجه به مد کاری (مد سری ، مد موازی و مد دستی) در زمان تعیین‌شده نمونه را در بطری‌های خاص 1 لیتری جهت ارسال به آزمایشگاه جمع‌آوری ‌کند.